futura - nová vodárna

je místem pro ...

Setkávání

 • Náplavka
 • Sluneční dřevěné terasy
 • Stylové kavárny, restaurace, kluby
 • Nádvoří a park
 • Zahradní party terasy

Tanec a pohyb

 • Víceúčelové sportovní sály
 • Hudební dům
 • Těhotenské cvičení, cvičení s dětmi
 • Amatérské taneční skupiny

Celoroční trhy

 • Farmářské trhy
 • Vánoční trhy
 • Velikonoční trhy
 • Food festival

Hudba a divadlo

 • Hudební live scéna – rockový dům
 • Kluby a kavárny
 • Letní hudební střešní scéna

Umění

 • Prostory nádvoří a parku
 • Galerie Futura – výstavy amatérů a profesionálních výtvarníků

Design

 • Kreativní centrum
 • Workshopy
 • Malé design obchody a dílny

Ubytování

 • Sport hotel Futura
 • Penzion
 • Sportovní kemp

Rodina

 • Mateřské centrum
 • Noční mikro jesle
 • Mama studio

Sport

 • Zázemí meandru – půjčovna bruslí – roller café
 • Víceúčelové sportovní sály
 • (Spinning, Pole dance, Jóga)
 • Indoor golf – simulátor
 • Vodácký dům

Práce

 • Coworkingové centrum
 • Projekční sál
 • Zařízení služeb a nová pracovní místa
 • Prosperující region

Veřejnost a volný čas

 • Veřejný prostor – setkávání studentů, občanů, kreativních podnikatelů…
 • Volný čas pro všechny věkové kategorie
 • Kino
 • Malé food obchody
 • Zážitková 3D virtuální stimulace
 • Kreativní designeři – variabilní úpravy Design pensionu

Dopravu a parkování

 • Cca 300 míst
 • Vlastní doprava pro areál - elektromobily

futura - nová vodárna

Představujeme vám revitalizaci celého areálu staré vodárny. Rekonstrukci stávajících objektů, technologických souborů s cílem vytvořit městotvorný celek ukončující novou urbánní osu širšího městského centra s vyšší hodnotou nové zástavby s použitím volných architektonických forem. To vše plně ve shodě s původním industriálním charakterem budov a aktuálně platným územním plánem Statutárního města Karlovy Vary.

Smyslem projektu je vytvoření moderního komerčního víceúčelového centra nabízející služby zaměřené na volnočasové, profesní a zážitkové aktivity, tak aby uspokojily různorodé potřeby místních obyvatel a návštěvníků Karlovarska.

Reagujeme na celkový charakter území, proto věříme v náš přínos i pro subjekty zajišťující sportovní vyžití v dané lokalitě (meandr Ohře, KV Aréna, bazénové centrum, míčová hala či atletický stadion AC Start s tenisovými kurty) například v navázání obchodní a programové spolupráce.

Video

Aktuality

22.3.2020

Dovolujeme si vám představit přepracovaný záměr prostorové zastavěnosti, který byl zpracován ke dni 20.3. 2019 a byl prezentován pracovní skupině pro areál Staré vodárny při Magistrátu města Karlovy Vary.

Záměr.

16.1.2020

V uplynulé době jsme pracovali na úpravě našeho záměru dle připomínek a požadavků Pracovní skupiny vodárna, ustanovenou Statutárním městem Karlovy Vary - jako vlastníka větší části pozemků a budov v areálu staré vodárny.

Nejzásadnější změnou, kterou jsme vstřícně akceptovali, je zapracování prostor pro Dizajnpark. Zástupci obou stran během společných jednání našli možnost společné spolupráce. Podnětnou diskuzí dospěly oba týmy ke shodě. Na tomto základě byl upraven plán programové a provozní činnosti a doplněny nové funkce. Současně byly upřesněny majetkové vztahy k objektům a pozemkům v areálu Staré vodárny.

Dne 13.1. 2020 předložily obě skupiny (Futura - nová vodárna a Dizajnpark) tento návrh zástupci Pracovní skupiny vodárna a Kanceláři architektury města Karlovy Vary.

Tím jsme splnili dosud požadované podmínky ze strany zástupců města Karlovy Vary.

Celý náš záměr respektuje platný územní plán a předběžné vyjádření stran (stavební úřad, vodárny a kanalizace, energetické společnosti, povodí Ohře, dopravní inspektorát Policie ČR, atd., které jsou ze zákona účastníky stavebního řízení), zájmových spolků a sportovních klubů tak, aby splňoval svou funkci občanům Karlových Varů s ohledem na širší souvislosti na přilehlé části města, ale také města jako celku.

Město Karlovy Vary stanovilo novou podmínku, kterou je ověření našeho navrženého konceptu tzv. Masterplánem. Tento plán pro město zpracuje KAM KV.

Další schůzka se koná 28.1. 2020 za účasti KAM KV a zástupce Pracovní skupiny vodárna k projednání zmíněných širších územních souvislostí v okolí vodárny (Masterplán).

Upřesňujeme, že záměr, který díky vám, veřejnosti, zvítězil v soutěži Stavby Karlovarského kraje 2018, je ve své prostorové koncepci stále stejný.

Děkujeme za váš stálý zájem a podporu. Nadále zůstáváme s investorem připraveni tento projekt realizovat.

Vlastnické a provozní vztahy
Schématický řez
Podíl typu funkcí v areálu

25.4.2019

Dne 23.4.2019 jsme požádali e-mailem členy pracovní skupiny pro areál Staré vodárny při Magistrátu města K. Vary o sdělení současné situace a případný další postup ve věci realizace námi předloženého záměru ze dne 20.3.2019. Dále jsme sdělili, že jsme připraveni se účastnit pokračování projednávání našeho záměrů s možností případných úprav, který by vyhovoval i představám, připomínkám a potřebám města K. Vary.

Obratem jsme obdrželi sdělení, že v současné době KAM K. Vary řeší stavebně-technický průzkum celého areálu vodárny. Po jeho seznámení a po obdržení podkladů o budovách a případném jejich možném zachování nebo nutné demolici bude projednávání záměru pokračovat.

21.3.2019

Včera jsme prezentovali náš záměr pracovní skupině pro areál Staré vodárny při Magistrátu města Karlovy Vary. V úvodu jednání byl promítnut klip, který mapuje současný stav celého území Staré vodárny, včetně podzemních filtrů a vnitřních částí budov. Taktéž jsme sdělili limitující podmínky, které je nutno dodržet a respektovat vzhledem k charakteru území: brownfield. Byli jsme seznámeni i s představou pracovní skupiny pro areál Staré vodárny s jejich myšlenkou, jak by si danou lokalitu představovali v rámci celé jejich revitalizace v návaznosti na karlovarské občany a jejich volnočasové aktivity. Při velmi zajímavé diskuzi jsme byli potěšeni konstruktivními názory a připomínkami.

Veškerým připomínkám a poznatkům jsme nakloněni a budeme se snažit některé z nich do našeho záměru zakomponovat.

18.3.2019

Dne 12.3. jsme obdrželi odpověď od Kreativního regionu na naší nabídku k možné spolupráci. Bylo nám sděleno, že jejich rozhodnutí je nepropojovat tyto dva záměry a tedy společně na realizaci nespolupracovat.

21.2.2019

Dne 20.2. proběhlo setkání se zástupci sdružení Kreativní region a navzájem jsme si představili záměry předmětného území Staré vodárny. Z naší strany byla nabídnuta spolupráce v programové náplni našeho projektu s možností pronájmu některých částí areálu. Závěrem jednání bylo dohodnuto, že Kreativní region podá vyjádření do několika dnů.

21.1.2019

Ve čtvrtek 16.1.2019 organizovalo neformální sdružení Kreativní region v prostorách Kanceláře architekta města workshop “Šance pro oživení staré vodárny”. Zástupci Futury se zúčastnili odpoledního programu za účelem krátkého představení rozpracovanosti záměru Futura - nová vodárna a sdělení nabídky ke spolupráci. Strany se předběžně dohodly na společném jednání v měsíci lednu.

4.11.2018

Po uplynutí komunálních voleb jsme začali připravovat podklady pro jednání s novým vedením města o předložení naše návrhu k revitalizaci předmětného území Staré vodárny.

15.9.2018

O prázdninách jsme se věnovali zapracování požadavků a názorů profesionálů v oboru stavitelství a architektury do našeho záměru.

10.6.2018

Dovolujeme si vám s potěšením oznámit, že jsme se stali s naším projektem vítězi v kategorii Projekt 18. ročníku soutěže "Stavby Karlovarského kraje 2018" vybrané veřejným hlasováním na internetu v rámci akce "Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2018". Byli jsme mile překvapeni i za udělení druhého místa v kategorii Projekt vybrané odbornou porotou. Velice si vážíme těchto ocenění, mnohokrát děkujeme za vaše hlasy, které nám ukázaly, že si tento projekt v Karlových Varech přejete. Uděláme vše pro to, abychom ho realizovali. Děkujeme za vaši podporu a komentáře na FB. Další informace sdělíme vždy, když budou již jasné, přesné a časově aktuální.
Děkujeme za trpělivost.
Petr Čumr a tým FUTURA.

18.5.2018

Vážení příznivci záměru FUTURA - nová vodárna,
hlasujete pro nás ve veřejné soutěži "Stavby karlovarského kraje" v kategorii projekty. Váš hlas pro nás hodně znamená!
Pro Futuru hlasujte zde.,
děkujeme.

11.5.2018

Vážení přátelé,
v měsíci květnu proběhlo setkání zástupců týmu Futury s ředitelem Kanceláře architektury města Karlovy Vary Dipl. Ing. arch. Petrem Kroppem. Na této schůzce byl představen náš záměr - revitalizace území staré vodárny v Karlových Varech - Tuhnicích.
Vážíme si jeho názoru a jsme potěšeni jeho kladným hodnocením záměru FUTURA - nová vodárna v daném uzemí.

6.4.2018

Vážení příznivci projektu FUTURA - nová vodárna,
na chvíli jsme se odmlčeli. To ale neznamená, že jsme na našem projektu nepracovali. Rádi bychom Vám zde poskytli stručný přehled nových událostí.

Proběhlo několik jednání s vedením Statutárního města Karlovy Vary a v současné době připravujeme s právním zastoupením obou stran konečnou verzi dokumentu, jehož obsahem bude shoda a jasný společný postup vedoucí k realizaci záměru.

Proběhlo také jednání s vlastníky nemovitostí v daném území. Výsledkem toho setkání je pouze změna prostorové zastavěnosti s přiznáním dvou bytových domů v areálu.

V červnu tohoto roku se koná vyhlášení 18. ročníku soutěže "STAVBY KARLOVARSKÉHO KRAJE”. Podali jsme přihlášku do kategorie "projekty”. Veřejné internetové hlasování o nejlepší realizaci nebo projekt probíhá od 16.5 2018. Více informací o soutěži a možnostech hlasování naleznete na webových stránkách pořadatele.

Náš tým se upevňuje a rozšiřuje spolupráci s příznivci a externími specialisty, sdruženími a firmami, které nám pomáhají v různorodých oblastech. Přinášejí nám své znalosti a zkušenosti. Tímto jim moc děkujeme za poskytnutou spolupráci a zájem o náš projekt.

Děkujeme za vaše povzbudivé komentáře na našem facebooku.

3.10.2017

Dne 2.10.2017 proběhlo společné jednání s vedením Statutárního města Karlovy Vary ve věci dalšího postupu "Stará vodárna", kde byl potvrzen zájem o realizaci projektu FUTURA - nová vodárna. Předmětem společného jednání bylo řešení základních otázek a konkrétních postupů. Nyní jsou jasně definované oboustranné kroky, které je nutné provést do dalšího jednání. Již v následujících dnech připravujeme jednání s vlastníky bytových domů. Uvědomujeme si, že jednání nebudou jednoduchá, ale budeme se velmi snažit najít společné řešení.
Jak jistě tušíte, čeká nás ještě mnoho práce, než projdete branami areálu FUTURY :-)

22.9.2017

Dne 5.9. jsme zastupitelům města představili náš záměr. Prezentace obsahovala všechny základní informace včetně ukázky využití jednotlivých budov. Následně jsme v rámci diskuze zodpověděli otázky, které nám jednotliví členové jednání položili. Neopomněli jsme také oznámit propojení s dalším záměrem, tímto se náš projekt rozšiřuje o coworkingové centrum.

20.7.2017

Na základě několika jednání se Statutárním městem Karlovy Vary se dne 5. 9. 2017 uskuteční jednání zastupitelů, uchazečů o využití území, odborných složek magistrátu a členů strategického výboru na Magistrátu města Karlovy Vary. Zde bude prezentována reálnost našeho záměru po stránce technické a investiční. Kromě našeho návrhu zde bude probíhat i prezentace dvou ostatních záměrů, případně vzájemného propojení všech tří záměrů. O výsledku tohoto jednání vás budeme informovat.

7.7.2017

Poskytli jsme vám jako veřejnosti klip o našem záměru, který nám měl ukázat, zda by byl o tento projekt/záměr v Karlových Varech zájem. Jsme mile překvapeni, že ano a připravujeme již doplnění našich webových stránek upřesňujícími informacemi o tomto záměru. Žádáme vás tímto o trpělivost, jelikož probíhá jednání o předložené nabídce v komisích a vedení města Karlovy Vary a jeho zastupitelů. Jsme připraveni následně náš záměr/projekt realizovat.

Fotogalerie

Sluneční dřevěné terasy.
Sluneční dřevěné terasy.
Multifunkční objekt
Multifunkční objekt
Novostavba hotelu Futura
Novostavba hotelu Futura
Realizace bezbariérového baru v retro stylu
Bezbariérová cukrárna propojená s mateřským centrem, veřejné WC
Přístavba mateřského centra a noční mikrojesle.
Víceúčelové sportovních a taneční sály.
Společenský hudební dům s bary
Zastřešené atrium s využitím pro společenské akce.
Hudební kluby a kavárny se zahradní terasou.
Realizace bezbariérového baru v retro stylu
Licenční a volnočasové obchůdky
Galerie Futura.
Galerie Futura.
Galerie Futura.
Design hotel penzionového typu s možností přestavby - kapacita 70 lůžek.
Design hotel penzionového typu s možností přestavby - kapacita 70 lůžek.
Vodácký dům s odpočinkovou střešní terasou a občerstvením.
Roller cafe.
Roller cafe.
Roller cafe.

kontakt

Realizační tým FUTURA - nová vodárna
info@futurakv.cz