futura - nová vodárna

Představujeme vám revitalizaci celého areálu staré vodárny. Rekonstrukci stávajících objektů, technologických souborů s cílem vytvořit městotvorný celek ukončující novou urbánní osu širšího městského centra s vyšší hodnotou nové zástavby s použitím volných architektonických forem. To vše plně ve shodě s původním industriálním charakterem budov a aktuálně platným územním plánem Statutárního města Karlovy Vary.

Smyslem projektu je vytvoření moderního komerčního víceúčelového centra nabízející služby zaměřené na volnočasové, profesní a zážitkové aktivity, tak aby uspokojily různorodé potřeby místních obyvatel a návštěvníků Karlovarska.

Reagujeme na celkový charakter území, proto věříme v náš přínos i pro subjekty zajišťující sportovní vyžití v dané lokalitě (meandr Ohře, KV Aréna, bazénové centrum, míčová hala či atletický stadion AC Start s tenisovými kurty) například v navázání obchodní a programové spolupráce.

Dovolujeme si vám představit přepracovaný záměr prostorové zastavěnosti, který byl zpracován ke dni 20.3. 2019 a byl prezentován pracovní skupině pro areál Staré vodárny při Magistrátu města Karlovy Vary.

Záměr.

Aktuality

6.6.2019

Stále se na nás obracíte s žádostí o nové informace ve věci realizace projektu Futura-nová vodárna. Váš zájem nás velice těší. Děkujeme.

Stále pracujeme na některých nových úpravách záměru (dle Vašich návrhů a připomínek i z řad veřejnosti) Futura - nová vodárna. Náš záměr dostává novější a zajímavější podobu. Věříme, že to bude pecka. Záměr budeme prezentovat na případném workshopu pro veřejnost. Vše Vám včas sdělíme na našich webových stránkách.

25.4.2019

Dne 23.4.2019 jsme požádali e-mailem členy pracovní skupiny pro areál Staré vodárny při Magistrátu města K. Vary o sdělení současné situace a případný další postup ve věci realizace námi předloženého záměru ze dne 20.3.2019. Dále jsme sdělili, že jsme připraveni se účastnit pokračování projednávání našeho záměrů s možností případných úprav, který by vyhovoval i představám, připomínkám a potřebám města K. Vary.

Obratem jsme obdrželi sdělení, že v současné době KAM K. Vary řeší stavebně-technický průzkum celého areálu vodárny. Po jeho seznámení a po obdržení podkladů o budovách a případném jejich možném zachování nebo nutné demolici bude projednávání záměru pokračovat.

21.3.2019

Včera jsme prezentovali náš záměr pracovní skupině pro areál Staré vodárny při Magistrátu města Karlovy Vary. V úvodu jednání byl promítnut klip, který mapuje současný stav celého území Staré vodárny, včetně podzemních filtrů a vnitřních částí budov. Taktéž jsme sdělili limitující podmínky, které je nutno dodržet a respektovat vzhledem k charakteru území: brownfield. Byli jsme seznámeni i s představou pracovní skupiny pro areál Staré vodárny s jejich myšlenkou, jak by si danou lokalitu představovali v rámci celé jejich revitalizace v návaznosti na karlovarské občany a jejich volnočasové aktivity. Při velmi zajímavé diskuzi jsme byli potěšeni konstruktivními názory a připomínkami.

Veškerým připomínkám a poznatkům jsme nakloněni a budeme se snažit některé z nich do našeho záměru zakomponovat.

18.3.2019

Dne 12.3. jsme obdrželi odpověď od Kreativního regionu na naší nabídku k možné spolupráci. Bylo nám sděleno, že jejich rozhodnutí je nepropojovat tyto dva záměry a tedy společně na realizaci nespolupracovat.

21.2.2019

Dne 20.2. proběhlo setkání se zástupci sdružení Kreativní region a navzájem jsme si představili záměry předmětného území Staré vodárny. Z naší strany byla nabídnuta spolupráce v programové náplni našeho projektu s možností pronájmu některých částí areálu. Závěrem jednání bylo dohodnuto, že Kreativní region podá vyjádření do několika dnů.

21.1.2019

Ve čtvrtek 16.1.2019 organizovalo neformální sdružení Kreativní region v prostorách Kanceláře architekta města workshop “Šance pro oživení staré vodárny”. Zástupci Futury se zúčastnili odpoledního programu za účelem krátkého představení rozpracovanosti záměru Futura - nová vodárna a sdělení nabídky ke spolupráci. Strany se předběžně dohodly na společném jednání v měsíci lednu.

4.11.2018

Po uplynutí komunálních voleb jsme začali připravovat podklady pro jednání s novým vedením města o předložení naše návrhu k revitalizaci předmětného území Staré vodárny.

15.9.2018

O prázdninách jsme se věnovali zapracování požadavků a názorů profesionálů v oboru stavitelství a architektury do našeho záměru.

10.6.2018

Dovolujeme si vám s potěšením oznámit, že jsme se stali s naším projektem vítězi v kategorii Projekt 18. ročníku soutěže "Stavby Karlovarského kraje 2018" vybrané veřejným hlasováním na internetu v rámci akce "Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2018". Byli jsme mile překvapeni i za udělení druhého místa v kategorii Projekt vybrané odbornou porotou. Velice si vážíme těchto ocenění, mnohokrát děkujeme za vaše hlasy, které nám ukázaly, že si tento projekt v Karlových Varech přejete. Uděláme vše pro to, abychom ho realizovali. Děkujeme za vaši podporu a komentáře na FB. Další informace sdělíme vždy, když budou již jasné, přesné a časově aktuální.
Děkujeme za trpělivost.
Petr Čumr, Jana Šemberová a tým FUTURA.

18.5.2018

Vážení příznivci záměru FUTURA - nová vodárna,
hlasujete pro nás ve veřejné soutěži "Stavby karlovarského kraje" v kategorii projekty. Váš hlas pro nás hodně znamená!
Pro Futuru hlasujte zde.,
děkujeme.

11.5.2018

Vážení přátelé,
v měsíci květnu proběhlo setkání zástupců týmu Futury s ředitelem Kanceláře architektury města Karlovy Vary Dipl. Ing. arch. Petrem Kroppem. Na této schůzce byl představen náš záměr - revitalizace území staré vodárny v Karlových Varech - Tuhnicích.
Vážíme si jeho názoru a jsme potěšeni jeho kladným hodnocením záměru FUTURA - nová vodárna v daném uzemí.

6.4.2018

Vážení příznivci projektu FUTURA - nová vodárna,
na chvíli jsme se odmlčeli. To ale neznamená, že jsme na našem projektu nepracovali. Rádi bychom Vám zde poskytli stručný přehled nových událostí.

Proběhlo několik jednání s vedením Statutárního města Karlovy Vary a v současné době připravujeme s právním zastoupením obou stran konečnou verzi dokumentu, jehož obsahem bude shoda a jasný společný postup vedoucí k realizaci záměru.

Proběhlo také jednání s vlastníky nemovitostí v daném území. Výsledkem toho setkání je pouze změna prostorové zastavěnosti s přiznáním dvou bytových domů v areálu.

V červnu tohoto roku se koná vyhlášení 18. ročníku soutěže "STAVBY KARLOVARSKÉHO KRAJE”. Podali jsme přihlášku do kategorie "projekty”. Veřejné internetové hlasování o nejlepší realizaci nebo projekt probíhá od 16.5 2018. Více informací o soutěži a možnostech hlasování naleznete na webových stránkách pořadatele.

Náš tým se upevňuje a rozšiřuje spolupráci s příznivci a externími specialisty, sdruženími a firmami, které nám pomáhají v různorodých oblastech. Přinášejí nám své znalosti a zkušenosti. Tímto jim moc děkujeme za poskytnutou spolupráci a zájem o náš projekt.

Děkujeme za vaše povzbudivé komentáře na našem facebooku.

3.10.2017

Dne 2.10.2017 proběhlo společné jednání s vedením Statutárního města Karlovy Vary ve věci dalšího postupu "Stará vodárna", kde byl potvrzen zájem o realizaci projektu FUTURA - nová vodárna. Předmětem společného jednání bylo řešení základních otázek a konkrétních postupů. Nyní jsou jasně definované oboustranné kroky, které je nutné provést do dalšího jednání. Již v následujících dnech připravujeme jednání s vlastníky bytových domů. Uvědomujeme si, že jednání nebudou jednoduchá, ale budeme se velmi snažit najít společné řešení.
Jak jistě tušíte, čeká nás ještě mnoho práce, než projdete branami areálu FUTURY :-)

22.9.2017

Dne 5.9. jsme zastupitelům města představili náš záměr. Prezentace obsahovala všechny základní informace včetně ukázky využití jednotlivých budov. Následně jsme v rámci diskuze zodpověděli otázky, které nám jednotliví členové jednání položili. Neopomněli jsme také oznámit propojení s dalším záměrem, tímto se náš projekt rozšiřuje o coworkingové centrum.

20.7.2017

Na základě několika jednání se Statutárním městem Karlovy Vary se dne 5. 9. 2017 uskuteční jednání zastupitelů, uchazečů o využití území, odborných složek magistrátu a členů strategického výboru na Magistrátu města Karlovy Vary. Zde bude prezentována reálnost našeho záměru po stránce technické a investiční. Kromě našeho návrhu zde bude probíhat i prezentace dvou ostatních záměrů, případně vzájemného propojení všech tří záměrů. O výsledku tohoto jednání vás budeme informovat.

7.7.2017

Poskytli jsme vám jako veřejnosti klip o našem záměru, který nám měl ukázat, zda by byl o tento projekt/záměr v Karlových Varech zájem. Jsme mile překvapeni, že ano a připravujeme již doplnění našich webových stránek upřesňujícími informacemi o tomto záměru. Žádáme vás tímto o trpělivost, jelikož probíhá jednání o předložené nabídce v komisích a vedení města Karlovy Vary a jeho zastupitelů. Jsme připraveni následně náš záměr/projekt realizovat.

Video

Fotogalerie

Sluneční dřevěné terasy.
Sluneční dřevěné terasy.
Multifunkční objekt
Multifunkční objekt
Novostavba hotelu Futura
Novostavba hotelu Futura
Realizace bezbariérového baru v retro stylu
Bezbariérová cukrárna propojená s mateřským centrem, veřejné WC
Přístavba mateřského centra a noční mikrojesle.
Víceúčelové sportovních a taneční sály.
Společenský hudební dům s bary
Zastřešené atrium s využitím pro společenské akce.
Hudební kluby a kavárny se zahradní terasou.
Realizace bezbariérového baru v retro stylu
Licenční a volnočasové obchůdky
Galerie Futura.
Galerie Futura.
Galerie Futura.
Design hotel penzionového typu s možností přestavby - kapacita 70 lůžek.
Design hotel penzionového typu s možností přestavby - kapacita 70 lůžek.
Vodácký dům s odpočinkovou střešní terasou a občerstvením.
Roller cafe.
Roller cafe.
Roller cafe.
Coworkingové centrum, konferenční sál s projekcí.
Coworkingové centrum, konferenční sál s projekcí.
Coworkingové centrum, konferenční sál s projekcí.

kontakt

Realizační tým FUTURA - nová vodárna
info@futurakv.cz